OSMANİYE  İLİ

DÜZİÇİ  İLÇESİ

DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra No

Hizmetin Adı

 

 

Baş Vuruda İstenen Belgeler

 

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verme

1-      Vergi Levhası

2-      Kimlik Fotokopisi

3-      Esnaf Sicil ve Ticaret Odası Kaydı

4-      Ustalık Belgesi ( Gerektiğinde)

5-      Yapı Kullanım İzin (Gerektiğinde)

6-      Vaziyet Planı (Gerektiğinde)

7-      İş Akım Şeması (Gerektiğinde)

8-      TSE Belgesi (Gerektiğinde)

9-      Deşarj ve emisyon izni ( Gerektiğinde)

10-  ÇED raporu ( Gerektiğinde)

11-  Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Gerektiğinde)

 

                                

 

 

2 Gün

2

Hafta Tatil Ruhsatı verme

 

 

      1- 1 Adet Resim

2 Gün

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı                               İkinci Müracaat Yeri:

İsim            : Mustafa KAÇIRA                                            İsim   :Ökkeş NAMLI

Unvan       : Ruhsat ve Denetim Müd.V.                            Unvan: Belediye Başkanı

Adres         : Düziçi Belediyesi                                           Adres : Düziçi Belediyesi

Tel             : 0328 876 1008                                              Tel     : 0328 8761008

Faks          : 328 8761578                                                   Faks : 0328 8761578

E-Posta     : ruhsat@duzici.bel.tr                                    e-posta : okkesnamli@duzici.bel.tr  

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Ruhsatı

 

 

 

1-      Dilekçe

2-      Tapu

3-      Aplikasyon krokisi

4-      Faydalı alan hesabı

5-      Beyanname

6-      İmar çapı

7-      Mimarın sicil durumu + taahhüdü

8-      Elektrik mühendisi sicil durumu  + taahhüdü

9-      İnşaat mühendisi sicil durumu  + taahhüdü

10-  Makine mühendisi sicil durumu  + taahhüdü

11-  Sığınak raporu

12-  Emlak+ tahsilat+Numarataj belgeleri

13-  Ruhsat Harcı

14-  Kimlik Fotokopisi

15-  Projeler

16-  Zemin etüdü

 

 

30 Gün

2

   Yapı Kullanım İzni

1-      Dilekçe

2-      Tapu

3-      Ruhsat Fotokopisi

4-      SSK İş bitme belgesi

5-      Vergi dairesi ilişik kesme belgesi

6-      Sağlık raporu

7-      Mimarın sicil durumu + taahhüdü

8-      Elektrik mühendisi sicil durumu  + taahhüdü

9-      İnşaat mühendisi sicil durumu  + taahhüdü

10-  Makine mühendisi sicil durumu  + taahhüdü

11-  Sığınak raporu

12-  Emlak+ tahsilat+Numarataj belgeleri

13-   Yapı kullanım Harcı

14-  Kimlik Fotokopisi

15-  Asansör işletme ruhsatı

 

30 Gün

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Kat İrtifakı

 

 

 

 

1-      Dilekçe

2-      Tapu

3-      Ruhsat fotokopisi

4-      Proje tasdik harcı

5-      Mimari proje

 

 

 

 

30 Gün

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Kat Mülkiyeti

 

 

 

 

 

1-      Dilekçe

2-      Tapu

3-      Ruhsat fotokopisi

4-      Yapı Kullanım izni

5-       Proje tasdik harcı

6-       Mimari proje

 

 

 

 

                                       30 Gün

 

 

 

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı                                              İkinci Müracaat Yeri:

İsim                : Murat Yarpuz                                                               İsim          : Ökkeş NAMLI

Unvan           : İmar ve Şehircilik Müd.                                               Unvan:  Belediye Başkanı

Adres             : Düziçi Belediyesi                                                       Adres: Düziçi Belediyesi

Tel                  :0328 876 1008                                                           Tel   : 0328 876 1008

Faks               :0328  876 1578                                                          Faks   : 0328 876 1578

e-Posta          : muratyarpuz@duzici.bel.tr                                        e-Posta: okkesnamli@duzici.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Hizmetin Adı

 

 

Baş Vuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanması

Süresi

(En Geç)

1

Su Aboneliği Verme

1-      Tapu Fotokopisi

2-      Ruhsat Fotokopisi

3-      Su Sayaç Faturası

4-      Kimlik Fotokopisi

5-      Yapının Fotoğraf Resmi

(2004 ten önce yapılmış yapılardan muhtardan onaylı onaylı belge gerekmektedir.)

 

 

20 Dakika

2

Su aboneliği ( İsim değişikliği

Ev sahibi

1-      Tapu fotokopisi

2-      Kimlik fotokopisi

3-      Su abone numarası

 

10 Dakika

3

Su aboneliği ( İsim değişikliği

Kiracı)

1-      Kira kontratı

2-      Kiracı kimlik fotokopisi

3-      Ev sahibi kimlik fotokopisi

10 Dakika

4

Kanalizasyon

          Resmi dilekçe

1 Gün

5

Kaçak su

         Resmi dilekçe

1 Gün

6

Abonelikte ana boru yer tespiti

         Resmi dilekçe

1 Gün

7

Su arıza

         Resmi dilekçe

1 Gün

8

Bahçe sulama

         Resmi dilekçe

1 Gün

9

Sayaç ayarı

         Resmi dilekçe

1 Gün

10

Kanalizasyon suyu arıtma

         Resmi dilekçe

1 Gün

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Başkanlığı                                       İkinci Müracaat Yeri:

İsim                : Ali DEMİR                                                              İsim    : Ökkeş NAMLI

Unvan                      : İçme Su Amiri V.                                         Unvan     :  Belediye Başkanı

Adres             : Düziçi Belediyesi                                                 Adres      : Düziçi Belediyesi

Tel                  :0328 876 1008-112                                             Tel            : 0328 8761008-127

Faks               :0328 8761578                                                      Faks        : 0328 8761578

E-Posta         : suisleri@duzici.bel.tr                                            e-Posta  : okkesnamli@duzici.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

 

 

 

 

 

 

Hizmetin Adı

 

 

 

Baş Vuruda İstenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

 

 

1

Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre temizlik vergisi

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Tapu Fotokopisi

3-      Yapı kullanım izni ( veya Ruhsat)

4-      Veraset Kararı ( Ölüm halinde)

1 Saat

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Başkanlığı                                       İkinci Müracaat Yeri:

İsim                : İsmail ESİN                                                            İsim    :  Ökkeş NAMLI

Unvan                      : Emlak ve Gelir Şefliği V.                            Unvan     :  Belediye Başkanı

Adres             : Düziçi Belediyesi                                                  Adres      : Düziçi Belediyesi

Tel                  :0328 876 1008-112                                              Tel            : 0328 8761008-118

Faks               :0328 8761578                                                       Faks        : 0328 8761578

E-Posta         : ismailesin@duzici.bel.tr                                        e-Posta  : okkesnamli@duzici.bel.tr

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Sıra No

Hizmetin Adı

 

 

Baş Vuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

1

 İmar Durum Belgesi

 

1-      Tapu Fotokopisi

2-      Kadastro Çapı

1 Gün

2

İnşaat Projesine Esas İmar çapı verilmesi

 

1-      Dilekçe

2-      Tapu Fotokopisi

3-      Aplikasyon Krokisi 

15 Gün

3

18. Madde Uygulaması

  

31  Ocak 1988 Tarihli Yayınlanan B.Ö.Y.Ü.Y Uygun

Hazırlanan Dosya

15 Gün

4

İfraz İşlemi

31  Ocak 1988 Tarihli Yayınlanan B.Ö.Y.Ü.Y Uygun Hazırlanan Dosya

15 Gün

5

Tevhit İşlemi

31  Ocak 1988 Tarihli Yayınlanan B.Ö.Y.Ü.Y Uygun Hazırlanan Dosya

15 Gün

6

2981/3290 EK- 1 10-c ve 9-c uygulamaları

31  Ocak 1988 Tarihli Yayınlanan B.Ö.Y.Ü.Y Uygun Hazırlanan Dosya

15 Gün

7

İhate Duvar Ruhsatının verilmesi

1-      Dilekçe

2-      Tapu Fotokopisi

   3-   Aplikasyon Krokisi 

 

5 Gün

8

Ruhsatsız ve ruhsata Aykırı Yapıların denetlenmesi

 

Yapı Ruhsatı

 

1 Gün

9

İhate Duvar Ruhsatı İzninin Denetimi

İhate Duvar Ruhsatı

İzin Denetim

 

 

5 Gün

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Belediye Başkanlığı                                       İkinci Müracaat Yeri:

İsim                : Murat YARPUZ                                                     İsim  :  Ökkeş NAMLI

Unvan            : İmar ve Şehircilik Müd.                                        Unvan      :  Belediye Başkanı

Adres             : Düziçi Belediyesi                                                 Adres      : Düziçi Belediyesi

Tel                  :0328 876 1008-112                                             Tel            : 0328 8761008-123

Faks               :0328 8761578                                                      Faks        : 0328 8761578

E-Posta         : muratyarpuz@duzici.bel.tr                                   e-Posta  : okkesnamli@duzici.bel.tr